Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii DoMOStwo w Żychlinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Historia

15-LETNIA HISTORIA OŚRODKA

            Wszystko zaczęło się 15 lat temu...

            Cofnijmy się pamięcią do roku 2001, wtedy to właśnie Rada Powiatu kutnowskiego, podjęła decyzję o przekształceniu SOSW dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym i znacznym w Nowej Wsi w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania.   

Dyrektor Barbara Korczak i wicedyrektor Ewa Rutkowska podjęły się trudnego wyzwania, jakim było przygotowanie kadry oraz placówki do przyjęcia młodzieży. Zaangażowały się w promocję placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania oraz upowszechnianiem informacji nt. nowopowstającego ośrodka 

            W efekcie od września 2001r. w Nowej Wsi ruszył Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania.

W 2006 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN na podstawie uchwały Rady Powiatu placówka zmieniła nazwę na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Razem z nazwą, powstały również nowe wyzwania. Stanęliśmy przed koniecznością wyznaczenia sobie znaczących strategii edukacyjno-terapeutycznych. Ośrodek miał pełnić rolę specjalistycznej placówki socjoterapeutycznej i funkcjonować w zgodzie z założeniami socjoterapii. Oznaczało to intensywną pracę nad rozwojem kompetencji TERAPEUTYCZNYCH KADRY.

Zgodnie z celami statutowymi i programowymi placówki staraliśmy się zapewnić wysoki poziom pracy z młodzieżą, animując szereg inicjatyw społecznych, rozwijających zainteresowania poznawcze młodzieży, generując pozytywne emocje, postawę kreatywności.

            W grudniu 2008r. w celu wspierania inicjatyw terapeutycznych
i wychowawczych ośrodka, nieformalna grupa nauczycieli i wychowawców powołała Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży INTERSUM. Nim organizacja została formalnie zarejestrowana w KRS, zdołała wygrać w konkurs MEN na „Poprawę warunków i jakości działań wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych poprzez doposażenie placówki w pakiet nowoczesnych narzędzi i technologii rozwijających umiejętności psychospołeczne i kreatywność podopiecznych”.

Efektem wygranego konkursu był rozwój umiejętności psychospołecznych
i kreatywności  podopiecznych w związku z wykorzystaniem podczas zajęć zakupionych nowoczesnych narzędzi i technologii. Placówka została wyposażona w aparaturę biofeedback, tablice interaktywne i inne pomoce wspierające edukację i terapię wychowanków.

            3 grudnia  2008r. Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży INTERSUM zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prezesem Stowarzyszenia INTERSUM jest Ewa Rutkowska a wiceprezesem Agata Krajniak. Organizacja liczy obecnie 46 członków, głównie nauczycieli i wychowawców MOS, lokalnych społeczników.  Członkowie  organizacji od kilku lat pozyskują z MEN, PAFW, PFDiM, EFS i np. zadań publicznych Powiatu Kutnowskiego fundusze na realizację projektów umożliwiających młodzieży MOS wszechstronny i wielokierunkowy rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny.

W 2011r. dzięki realizowanym w ramach projektów działaniom ośrodek otrzymał tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów”

W pracy dydaktyczno - wychowawczo - terapeutycznej staraliśmy się upowszechniać wśród wychowanków ośrodka uniwersalne wartości społeczno-kulturowe, poprzez promowanie postaw i zachowań, proekologicznych, ukierunkowanych na ochronę dóbr kultury, sztuki i tradycji. Wychowankowie MOS uzyskiwali wsparcie w prowadzeniu zdrowego i aktywnego stylu życia, w szczególności: unikania zachowań ryzykownych, uprawiania turystki, krajoznawstwa, rekreacji.

Byliśmy organizatorami Imprez, uroczystości, akcji  integrujących wychowanków, aktywizujących ich na rzecz lokalnego środowiska.

Na uwagę zasługuje Piknik z Kulturą pod honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Starosty Kutnowskiego, który od lat wpisał się w harmonogram majowych działań, a zaprzyjaźnione placówki co roku wyczekują tytułu i terminu   

 

 

 Nasze tu i teraz w Żychlinie

 

            W 2015r. niełatwo było rozstać się z Nową Wsią. Niejedna łezka zakręciła się w niejednym oku... Od 1 września, a nawet kilka miesięcy wcześniej zaczęliśmy nową historię… w nowym miejscu, tu w Żychlinie na Dobrzelińskiej.

            Kadra Ośrodka ma w sobie ogromną siłę i determinację, w sytuacjach trudnych, mimo przeciwstawnych prądów, podąża do przodu i staje na wysokości zadania.

            Pierwszym zadaniem było przygotowanie nowego siedliska do realizacji zadań terapeutyczno-wychowawczych i  zbudowanie bezpiecznego i przyjaznego miejsca na całoroczny pobyt wychowanków w szkole i grupach wychowawczych.

Oddany w lutym 2015 r. budynek na Dobrzelińskiej wymagał jeszcze wiosną i latem wielu remontów. Przez okres kilku miesięcy wraz z Zarządem Powiatu w Kutnie dyrektor Ewa Rutkowska podejmowała kolejne decyzje i ustalenia. To nie były drobne sprawy, ale decydujące o naszym bezpiecznym funkcjonowaniu w miejscu oddanym na użytek MOS. Przez okres wakacji podwórko i budynek na Dobrzelińskiej było placem budowy. Udało się sprostać remontom i ośrodek mógł rozpocząć działalność w Żychlinie.

Koniec czerwca i początek lipca był w 2015r. niezwykle upalny. Temperatury powyżej 30 stopni C nie sprzyjały przeprowadzce.

Ale kto, jak nie my? J

Podołaliśmy i wywiezieniu naszego dobra z Nowej Wsi i wprowadzeniu do budynku
w Żychlinie. Zarząd Powiatu przychylił się do prośby o nowe umeblowanie klas
i sypialń. Radość ogromna, bo potrzeba była niemała.  

Już w pierwszych dniach naszego bywania w Żychlinie nawiązywaliśmy współpracę
z przedstawicielami Urzędu Gminy Żychlin. Przychylność Burmistrza  Grzegorza Ambroziak, jego zastępcy Zbigniewa Gałązki i sekretarza Waldemara Bartochowskiego była ogromna. Bezcenna była pomoc w promocji ośrodka,
w budowaniu dobrej atmosfery wokół placówki.

 

Oficjalne otwarcie placówki 1 września 2015r. było jednocześnie rozpoczęciem nowego roku, nowego etapu w życiu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii tu w Żychlinie.

Przez cały rok szkolny podejmowaliśmy z naszymi wychowankami mnóstwo działań zmierzających do zaprzyjaźnienia się lokalnym środowiskiem. Chcieliśmy być rozpoznawalni przez pryzmat inicjatyw społecznych. Chcieliśmy uczestniczyć w życiu lokalnym, poznawać interesujących ludzi, zapoznać się z ofertą i zasobami instytucji użyteczności publicznej.

Tak więc poza współpracą z Urzędem Gminy Żychlin, otrzymaliśmy z wzajemnością zainteresowanie Żychlińskiego Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Filii Powiatowego Urzędu Pracy, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Parafii pod wezwaniem  świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Na bieżąco nasze sukcesy i codzienność opisywała lokalna prasa.

Uroczystości ośrodkowe często zaszczycali swoją obecnością przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie, Urzędu Gminy Żychlin oraz dyrektorzy i kierownicy lokalnych instytucji urzędów pożytku publicznego.

Nasza lokalna aktywność zainteresowała grono żychlińskich historyków z Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina oraz Fundację Dworu Dobrzelin.

Miały miejsce również wizyty znakomitych gości: biskupa Andrzeja Dziuby z wizytacją, profesor antropologii ze stanu Alabama Marii Galbraiht, przedstawicieli Fundacji Stichting Samen Delen z Holandii.

 

Nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia na konkursach i  festiwalach

  • Cecyliada – lokalny konkurs piosenki religijnej  
  • Konkurs plastyczny w ŻDK - "Pejzaż zimowy"  
  • Konkurs  fotograficzny w KDK  - "Kwiaty w obiektywie"  
  • Ogólnopolski Konkurs muzyki Hip – hop  w Warszawie Ochota dla MOS i MOW
  • Konkursy sportowe  M.IN. w Mistrzostwach Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc
  • Zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Żychlina  
  • wyróżnienie dla MOS w Żychlinie w konkursie MEN za nagranie filmu "Książka naszych marzeń"

 

Ponadto we współpracy z lokalną społecznością realizowane były następujące działania:

przygotowanie spektakli artystycznych/teatralnych dla dzieci w ŻDK, Dzień Dziecka we współpracy z ŻDK, Piknik z Kulturą  pod honorowym patronatem Starosty Kutnowskiego i we współpracy z Urzędem Gminy Żychlin, przygotowanie we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Kutnie i UG Żychlin akcji Profilaktycznej "Profilaktyka a Ty", współpraca z lokalnym szkołami i przedszkolami (wspólne zajęcia z robotyki z ZS w Żychlinie, zawody strzeleckie, wolontariat dla najmłodszych - czytanie bajek, wspólne zabawy)

 Za nami kilka projektów zrealizowanych w Ośrodku w Żychlinie, w których młodzież była aktywna występując w roli animatorów, wolontariuszy, podczas których nabywała wielorakie kompetencje społeczne.

Oto tytułu projektów:

„Kręci mnie samo życie”     

„Obieżyswiat”   

„Czy street art to sztuka?”  

 "Pixelami po Żychlinie"  

W projekcie  Mosowisko  młodzież MOS była animatorem czasu dzieci w wieku przedszkolnym.

Nakręciliśmy film promujący placówkę tzw. Lip Dup. 
Rozwijaliśmy zainteresowania muzyczne młodzieży muzyką HIP – HOP  w ramach projektu  Rap Time. Odbywały się w ramach tego działania koncerty, bitwy na głosy, nagrania.

Uczestniczymy w projekcie "Poznajemy historię Żychlina" Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina skierowanym do wychowanków MOS w Żychlinie, dofinansowanym z zadań publicznych Powiatu Kutnowskiego.

W placówce realizowany jest innowacyjny program terapeutyczny Model Działań Systemowychpolegający na pracy z wychowankami metodą społeczności korekcyjnej. MDS jest programem opracowanym przez MONAR i stosowany w MOS w Żychlinie po odpowiednim przeszkoleniu i stażach kadry ośrodka. Kadra realizująca MDS była objęta tutoringiem prowadzonym przez certyfikowanych psychoterapeutów - superwizorów.

28.09.2016 Rada Powiatu  w Kutnie przychyliła się do naszego wniosku i nadano Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Żychlinie imię - "DoMOStwo"

I tak minęło 15 lat....mamy nadzieję, że wiele jeszcze przed nami, a nasza młodzież nigdy nie przestanie nas zadziwiać...I NAKRĘCAĆ POZYTYWNIE :)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Rutkowska 03-01-2017 22:08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Rutkowska 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Rutkowska 03-01-2017 22:08:52